Regulamin zamówień

Regulamin zamówień

Każdorazowe złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy cywilno-prawnej.Umowa może zostać zawarta tylko w języku polskim.


SKŁADANIE ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienia są przyjmowane za pośrednictwem strony www.a-lab.pl i przesłanie zamówienia za pomocą formularza zamówień lub drogą mailową na adres a-lab(at)o2.pl . W tytule wiadomości e-mail wpisujemy "zamówienie", a jego treść musi zawierać: a) nazwę wybranego wzoru,  b) dokładny adres do wysyłki i numer telefonu kontaktowego, c) wybraną formę wysyłki
 2. Po złożeniu zamówienia zamawiający dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu na rachunku wpłaty, lub zaliczki dotyczącej zamówienia specjalnego  (lub ewentualnie po przesłaniu potwierdzenia wpłaty na adres e-mail a-lab(at)o2.pl)
 3. A-LAB zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, tzn. w których brakuje numeru telefonu lub danych do wysyłki. Są one niezbędne do potwierdzenia zamówienia.
 4. Zamówienia można składać codziennie, przez całą dobę.
 5. Zamawiający może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu rozpoczęcia realizacji zamówienia. Zamawiający może wycofać złożone zamówienie mailowo pod adresem a-lab(at)o2.pl. Zamawiający może anulować zamówienie w dowolnym momencie, nie dotyczy to jednak wyrobów przy których zaznaczone jest, iż są wykonywane na indywidualne zamówienie- czyli tzw. zamówienie "custom"
 6. Zamówienia specjalne czyli "custom" będą realizowane po wcześniejszym ustaleniu szczegółów drogą korespondencji mailowe.
 7. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili złożenia przez klienta zamówienia i nie ulega zmianie nawet w przypadku wzrostu cen wyrobów na stronie internetowej.
 8. A-LAB zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, zmiany kosztów przesyłki, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 9. Cena zamówień specjalnych, typu "custom" zależna jest od specyfiki zamówienia i ustalana indywidualnie
 10. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki.
 11. Potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z tym, iż zamawiający zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Czas realizacji zamówień:

 1. Produkty dostępne w standardowej ofercie na stronie sklepu, wysyłane są w ciągu 3 dni roboczych od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie. O wysłaniu zamówionego przedmiotu zamawiający jest zawsze informowany osobnym mailem z numerem nadania oraz rachunkiem.
 2. Zamówienia złożone w weekendy, wysyłane są w pierwszym dniu roboczym bezpośrednio po zaksięgowaniu  wpłaty.
 3. W przypadku zamówień specjalnych, czyli zamówień "custom"  termin realizacji ustalany jest indywidualnie w zależności od specyfiki danego zamówienia. Zazwyczaj jednak czas ten nie przekracza 14-21 dni kalendarzowych.
 4. O wszystkich ewentualnych przedłużeniach czasu realizacji zamówienia zamawiający będzie informowany drogą mailową.

Płatności:
 1. A-LAB nie wysyła żadnych produktów za pobraniem! Taka forma utrudnia rozliczanie, często prowadzi do wielu problemów transakcyjnych dla obu stron a także jest źródłem wielu nieporozumień.
 2. Cena produktu na stronie nie uwzględnia kosztów dostawy zamówienia.
 3. Dokonanie płatności możliwe jest tylko i wyłącznie poprzez:przedpłatę na konto.
 4. Dla osób, które nie posiadają własnego konta w banku- przelewu dokonać można w najbliższej placówce Poczty Polskiej. Na prośbę wysyłany będzie mailowo wzór wypełnienia formularza przelewu, dzięki czemu dokonanie wpłaty należności staje się banalnie proste, jak wysłanie listu. Chęć otrzymania takiego wzoru przelewu powinna zostać wysłana na adres a-lab(at)o2.pl
 5. Na dokonanie wpłaty zamawiający ma 7 dni - po tym terminie zamówienie zostanie anulowane automatycznie.
 6. W związku ze specyfiką procedury zamówień specjalnych, wymagana jest wpłata bezzwrotnej zaliczki, w wysokości połowy wartości zamówienia-na wypadek rezygnacji z zamówienia przez zamawiającego.
Dostawa:
 1. Wszystkie przesyłki wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej, chyba że zamawiający zdecyduje się na wybór innego operatora. Każda z przesyłek wysyłana jest opcją z pokwitowaniem, tak więc do każdej z nich dostępne jest  potwierdzenie z numerem nadania.
 2. Koszt przesyłki podany jest na stronie "koszty wysyłki". Zamawiający ma do wyboru: przesyłkę poleconą priorytetową lub przesyłkę poleconą priorytetową z ubezpieczeniem oraz opcją śledzenia
 3. Średni czas dostarczenia to ok 1-3 dni roboczych. Jeśli z jakichś przyczyn przesyłka nie dotrze do celu w ciągu 14 dni od daty nadania,należy skontaktować się z A-LAB w celu wyjaśnienia sprawy, nie później jednak niż w ciągu 4 tygodni od daty nadania.
 4. A-LAB nie odpowiada za przedmioty zagubione z winy Poczty Polskiej. Przesyłka polecona nie jest gwarantem odzyskania przesyłki w momencie jej zagubienia przez pocztę, ani  nie jest też gwarantem zwrotu  całości wpłaconej należności. Jeżeli dojdzie do kradzieży przesyłki poleconej, zgodnie z obowiązującym prawem (Art. 58. 1. Ustawy z dn. 12 czerwca 2003 (Prawo Pocztowe) Poczta Polska ma obowiązek zwrotu kwoty żądanej przez nadawcę,nie wyższej jednak niż 50-krotność opłaty pobranej przez operatora publicznego za traktowanie przesyłki jako poleconej.
 5. A-LAB rekomenduje wybór ubezpieczenia każdej z przesyłek (koszt zwykle jest niewiele wyższy niż w przypadku przesyłek standardowych). Tylko przesyłka ubezpieczona gwarantuje całkowity zwrot poniesionych kosztów w momencie jej zagubienia i możliwość śledzenia w trakcie całej drogi do adresata.
 6. WYSYŁKA GRATIS - w przypadku większych zamówień (powyżej 4 sztuk).
ZWROTY
 1. Każdy produkt ze standardowej oferty na stronie internetowej może zostać zwrócony w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (data odbioru weryfikowana jest przez tracking operatora pocztowego).
 2. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia zwrotu jest dopełnienie procedury zwrotu opisanej w punktach poniżej.
 3. Zwracany produkt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i nie może nosić ŻADNYCH śladów użytkowania.
 4. Procedura zwrotu: Kupujący zgłasza chęć zwrotu towaru mailowo na adres a-lab(at)o2.pl, w tytule maila wpisując "zwrot zakupu". Treść maila MUSI zawierać: dowód zakupu w postaci rachunku w pliku pdf (dołączanego do każdego maila z potwierdzeniem wysyłki zamówienia), datę zakupu, dokładne dane adresowe i numer telefonu kontaktowego kupującego, numer konta bankowego na który ma zostać wpłacony zwrot należności, a także powód dokonywanego zwrotu. Po przesłaniu maila, kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z adresem na który należy odesłać zakup.
 5. Produkt odsyłany powinien zostać dobrze zabezpieczony w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie przewozu przez operatora pocztowego.
 6. A-LAB nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne, które zaginą lub ulegną zniszczeniu w drodze transportu zwrotnego.
 7. A-LAB nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem! Koszt odesłania produktu ponosi kupujący i nie podlega on refundacji.
 8. Podanie powodu zwrotu w mailu zgłoszeniowym nie ma żadnego wpływu na rozpatrzenie zwrotu. Jest to informacja służąca wyłącznie celom informacyjno-statystycznym.
 9. Otrzymanie przez A-LAB przesyłki zwrotnej jest automatycznie potwierdzane wiadomością e-mail.
 10. Zwrot należności dokonywany będzie wyłącznie na podany w mailu zgłoszeniowym numer konta kupującego, w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania maila potwierdzającego odbiór przesyłki zwrotnej.
 11. A-LAB nie przyjmuje zwrotów, jeśli kupujący nie przesłał  wiadomości opisanej w punkcie 4.
 12. Zwrotom nie podlegają produkty przecenione i zamówienia custom!
WYMIANA
 1. Wymiana zakupionego produktu na inny, dostępny w aktualnej ofercie jest możliwa, w ciągu w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki (data odbioru weryfikowana jest przez tracking operatora pocztowego), wyłącznie po wcześniejszym ustaleniu szczegółów z administratorem sklepu A-LAB.
 2. Bezwzględnym warunkiem przyjęcia produktu na wymianę jest dopełnienie procedury opisanej w punktach poniżej. 
 3. Wymieniany produkt musi być zapakowany w oryginalne opakowanie i nie może nosić ŻADNYCH śladów użytkowania.
 4. Procedura wymiany: Kupujący zgłasza chęć wymiany towaru mailowo, na adres a-lab(at)o2.pl, w tytule maila wpisując "wymiana". Treść maila MUSI zawierać: dowód zakupu w postaci rachunku w pliku pdf (dołączanego do każdego maila z potwierdzeniem wysyłki zamówienia), datę zakupu, dokładne dane adresowe i numer telefonu kontaktowego kupującego, oraz nazwę lub numer wybranego modelu paska, który ma zostać przesłany w ramach wymiany. Po przesłaniu maila, kupujący otrzymuje potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z adresem na który należy odesłać zakup oraz numerem konta na jaki należy dokonać dopłaty za wysyłkę nowego paska.
 5. Produkt odsyłany powinien zostać dobrze zabezpieczony w celu uniknięcia uszkodzeń w trakcie przewozu przez operatora pocztowego.
 6. A-LAB nie ponosi odpowiedzialności za przesyłki zwrotne, które zaginą lub ulegną zniszczeniu w drodze transportu zwrotnego.
 7. A-LAB nie przyjmuje zwrotów wysyłanych za pobraniem! Koszt odesłania produktu, a także koszt ponownego wysłania paska po wymianie ponosi kupujący i nie podlega on refundacji.
 8. Otrzymanie przez A-LAB przesyłki zwrotnej jest automatycznie potwierdzane wiadomością e-mail.
 9. Wymiana dokonywana będzie wyłącznie na podany w mailu zgłoszeniowym adres kupującego, w ciągu 10 dni kalendarzowych od momentu otrzymania maila potwierdzającego odbiór przesyłki zwrotnej.
 10. A-LAB nie przyjmuje zwrotów, jeśli kupujący nie przesłał  wiadomości opisanej w punkcie 4.
 11. A-LAB zastrzega sobie prawo do odmówienia dokonania wymiany, jeśli odesłany produkt nie spełni warunków opisanych powyżej.
 12. Jeśli stan magazynowy dla wybranego, zamiennego wzoru paska zostanie wyczerpany w momencie odbioru przesyłki zwrotnej, A-LAB zastrzega sobie prawo do zaproponowania innego wzoru z aktualnie dostępnej oferty.
 13. Wymianie nie podlegają produkty przecenione i zamówienia custom! 
REKLAMACJE I PRAWO RĘKOJMI

 1. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dołączenie potwierdzenia zakupu oraz zgłoszenie reklamacji poprzez wiadomość e-mail na adres: a-lab(at)o2.pl, w tytule maila prosimy wpisać "reklamacja".
 2. Zgłoszenie reklamacji musi zawierać: datę zakupu, dane kupującego i szczegółowy opis wady produktu.
 3. Szczegółowy opis postępowania reklamacyjnego kupujący otrzymuje w wiadomości zwrotnej, po zgłoszeniu chęci reklamacji opisanym w punkcie 1 i 2.
 4. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem konsumenckim,  paski A-LAB podlegają obowiązkowemu prawu rękojmi, gwarantowanemu każdemu nabywcy przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Prawo rękojmi ustalane jest na nie dłużej niż 1 rok, od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej niż 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady. W ramach rękojmi kupujący może:
  a)
  żądać obniżenia ceny (art. 560 Kodeksu cywilnego); obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy;
  b)
  żądać usunięcia wady (art. 561 Kodeksu cywilnego); jeśli sprzedawca jest zarazem producentem kupujący może żądać naprawienia rzeczy;
  c)  żądać wymiany rzeczy na wolną od wad (art. 561 Kodeksu cywilnego); sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, np. transportu, ubezpieczenia, pakowania itp.;
  d)
  odstąpić od umowy, ale TYLKO w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 561 Kodeksu cywilnego).
 5. Gwarancja jest ustanawiana w drodze dobrowolnej umowy bądź oświadczenia dotyczącego umowy sprzedaży. Stanowi ona zatem wyłącznie dodatkowe uprawnienie uzyskiwane przez nabywcę od sprzedającego bądź producenta towaru. Ponieważ są to przedmioty o charakterze rękodzieła, nie mamy obowiązku wprowadzania dodatkowej gwarancji, poza prawem rękojmi!
 6. W przypadku otrzymania produktów niezgodnych całkowicie z opisem produktu na stronie, kupujący może złożyć reklamację w formie pisemnej. Reklamacja będzie rozpatrywana w ciągu 7 dni od daty jej otrzymania. Kupujący zostanie poinformowany o sposobie jej rozstrzygnięcia drogą mailową.
 7. Wizerunki towarów handlowych umieszczonych na stronach www.a-lab.pl mają charakter poglądowy i nie są postawą do uznania reklamacji z tytułu różnicy ( w kształcie, kolorze, rozmiarze)
 8. Koszty odesłania towarów ponosi Zamawiający. A-LAB nie odpowiada za towary zagubione z winy operatora pocztowego w drodze wysyłki zwrotnej!
 9. A-LAB nie przyjmuje przesyłek za pobraniem!

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zdjęcia produktów przedstawionych w katalogu na stronie A-LAB w nieznacznym stopniu mogą różnić się od ich faktycznego wyglądu. Rzeczywiste odcienie kolorów materiału mogą różnić się nieznacznie od tego na zdjęciu, co wynika z faktu z różnej kalibracji monitorów, podobnie jak i układ wzoru każdego z pasków który jest cechą indywidualną każdego produktu zależną od układu wzoru materiału bazowego.
 2. Wszystkie elementy znajdujące się na tej stronie (za wyjątkiem elementów bazowych operatora platformy sklepu) - w tym projekty, logo, a także zdjęcia i opisy przedmiotów objęte są międzynarodowymi prawami autorskimi i stanowią własność A-LAB. Jakiekolwiek ich wykorzystywanie - w tym kopiowanie, reprodukowanie, przetwarzanie/obróbka, przechowywanie w komputerze bez pisemnej zgody autora jest zabronione !
 3. A-LAB  zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty  przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronie, bądź wprowadzenia w nim zmian.
 4. A-LAB zobowiązuje się do ochrony danych osobowych Klientów, zgodnie z art.24 ust.1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych.